logo

zámočnícke práce

Hlavným profilom spoločnosti sú zámočnícke práce.
Zámočníckymi prácami sa zaoberáme od roku 2003.

Hlavné portfólio:

Materiály s ktorými pracujeme:

Technológie ktoré využívame:

Najnovšie realizované práce
Zastr. kontajnerových stojísk- Žarnovicá 1 BA
Zastr. kontajnerových stojísk- Žarnovicá 5 BA
Ozdobný prvok- Vydrany
Schodisko
Ozdobný prvok- Kostol v Sape